פרשת השבוע: בהר

הרב דוד מנשה

File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:G%C3%A9r%C3%B4me,_Jean-L%C3%A9on_-_Moses_on_Mount_Sinai_Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me_-1895-1900.jpg

בפרשת השבוע התורה מצווה אותנו לשאת ולתת באמונה ולא לרמות במקח וממכר "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך – אל תונו איש את אחיו". הגמרא במסכת שבת (לא.) מפרטת את השאלות ששואלים אדם לאחר שהוא נפטר מהעולם. הגמרא אומרת שהשאלה הראשונה היא "נשאת ונתת באמונה".

לפני ששואלים אדם אם הוא למד תורה, דאג להמשכיות העולם על ידי הבאת ילדים וגידולם, אם הוא ציפה לגאולה ודברים נוספים, שואלים אותו אם הוא היה אמין וישר בענייני ממון. המבחן של האמונה, של הישרות, של המוסריות הפנימית הוא ביכולת של האדם לשלוט על תאוות הממון שלו.

אליל הכסף

 

השקיעה במרדף אחר הכסף יכלה לגרום לאדם לא להבחין בשום ערך אחר מלבד צבירת הממון. הרצון להרוויח כסף יכול למלא את כל ישותו של האדם עד מצב ששום דבר אחר לא מעניין אותו. בהתחלה הוא רודף אחרי הכסף כאמצעי כדי שהוא יוכל להשתמש בו לצרכיו ולבסוף הוא נעשה עבד לכסף. הכסף הופך להיות הנושא של החיים והכל סובב סביבו. האדם הופך לעבד לאלוהי כסף ואלוהי זהב – לנכסיו, לעסקיו ולרווחיו.

הכסף והזהב אינם רק החומרים שמהם האליל עשוי, הם עצמם נתפסים כאלוהים. העשירים נשענים על הכסף וחשים שהוא המעניק להם את הביטחון והיציבות בחיים. הם בוטחים בכספם במקום לבטוח בקדוש ברוך הוא. ראשיתו של כל העיוורון המוסרי שגורם הממון הוא בכך שהאדם שם את בטחונו בכספו.

הוא מוציא את אלוקים ממחשבותיו כי הוא סבור שאין לו צורך בהשגחת ה' כיון שהוא מספיק עשיר כדי להסתדר לבד וממילא אלוקים עוזב אותו, אינו משגיח עליו ואינו מציל אותו. תאוות הממון גורמת לאדם לא לתת צדקה ולא לעזור לאחרים. משם מתחילה ההידרדרות היכלה להגיע לרמאות, גזל והונאה. תכונתו של הכסף לעוור עיני חכמים. אדם עוטף את אהבת הממון שלו במוסריות ובשם הדאגה שלו לביטחון הכלכלי של משפחתו וילדיו הוא מתיר לעצמו לרמות, לשנוא את המתחרים שלו ולגנוב.

תאוות הממון היא כה חזקה ושורשית עד שאצל אנשים מסוימים היא יכולה אפילו לגבור על הרתיעה האינסטינקטיבית מסכנות החיים. ישנם גנבים ורמאים שמוכנים לסכן את חייהם על מנת להרוויח כסף. הכסף נחשב עבורם יותר מהחיים.

הרב קוק הסביר שהתורה הענישה את הגנב בעונש כספי לשלם כפול ממה שגנב בגלל שהיא ירדה לסוף דעתו שרק סיכון כלכלי יכול לגרום לו להימנע ממעשה הגניבה. רבים האנשים שיכולים לתת הרצאות יפות על מוסריות ועל אמונה אולם כל ההרצאות שלהם לא מחזיקות מעמד כאשר הדבר נוגע לכיס שלהם. שם פתאום הכללים משתנים.

בכוסו בכיסו ובכעסו

 

להוריד את האמונה לחיים זה כאשר יש לאדם אפשרות להרוויח על ידי שהוא קצת מרמה, קצת מעגל פינות, והוא מתגבר. הוא מאמין בלב שלם שמכסף שיש בו רמאות לא תהיה ברכה והוא לא נוגע בו. הוא מאמין שה' הוא המפרנס ונותן לכל נברא בדיוק מה שהוא צריך. אם ישנו ממון שכדי להשיגו צריך לרמות, זה כנראה לא החלק שמגיע לו. הגמרא בעירובין (סה:) אומרת שאם רוצים לדעת אם אדם מסוים הוא הגון או לא ולאיזה עולם ערכי הוא מחובר, צריך לבדוק אותו בשלושה דברים: בכוסו (איך הוא מתנהג לאחר שהוא שותה יין) בכיסו (אם הוא ישר בענייני ממון) ובכעסו (אם הוא שולט בעצמו כאשר מרגיזים ומעצבנים אותו).

הרמאות במסחר, מלבד שהיא שוחקת את עולמו הרוחני והמוסרי של האדם, היא יכלה למוטט ולהרוס את החברה כלה. הרמאות פוגעת באמון וביכולת שלנו לסמוך איש על רעהו. עד היום אני זוכר אירוע שקרה לי לפני שנים כאשר חיפשתי לקנות את הרכב הראשון שלי. הייתי צעיר וחסר ניסיון ונפלתי על אדם שמאוחר יותר נודע לי שהוא סוכן של רכבים, שבחזותו החיצונית היה נראה כאדם דתי.

קרע בנפש

 

מתוך התמימות שלי נתתי בו אמון וקניתי את רכבו, כי סמכתי על דבריו שהרכב שמור ולא עבר תאונות משמעותיות. לימים התברר שהרכב עבר תאונה רצינית והתפרק לחלקים והרכיבו את כולו מחדש. כשרציתי למכור אותו הפסדתי עליו עשרות אלפי שקלים. לעולם לא אשכח את התחושה שאחזה בי ברגע שגיליתי שאדם שנתתי בו אמון, שסמכתי על דבריו, רימה אותי. הרגשתי הרגשה של קרע בנפש.

הרגשתי שאני נמצא בעולם מפחיד שאין בו אמון, שאין בו על מי לסמוך, שהחברה שלנו היא חברה של זאבים "אדם לאדם זאב". התשתית של הצמיחה והיצירה בעולם הזה זה האמון, בגלל שהבורא שברא אותנו פיזר את הכישרונות השונים אצל אנשים שונים ואנחנו זקוקים אחד לשני. צריך לבנות חברה שבה אפשר לסמוך אחד על השני ולתת אמון אחד בשני.

אמון – מנגנון הצמיחה של העולם והחברה

 

אדם שמרמה הורס את כל מנגנון הצמיחה של העולם והחברה, גם אם נראה לו שבטווח הקצר הוא הרוויח. אדם שמוכר חפץ מייפה אותו מבחוץ ומסתיר את המומים שלו מלבד זה שיש לו פגם גדול באישיותו המוסרית הוא עובר על איסור חמור מהתורה.

מוסכניק שאומר שהוא עשה טיפול למרות שהוא עשה טיפול חלקי או כלל לא עשה טיפול, עובר על איסור חמור. לפי ההלכה אסור למוכר לשכנע את הקונה שהוא מוכר בזול, אם האמת היא שהוא מוכר במחיר הרגיל וכל שכן אם הוא מוכר במחיר יקר. עלינו לזכור שכך לא מתקדמים.

בסוף מערכת חברתית ללא אמון בין אנשים מסתבכת ונתקעת. כל הסדר החברתי בין בני אדם נהרס. ישנם הלכות רבות שמפליאות בדקותן המוסרית הנתבעת מאתנו ומפורטות בדיני גניבה ודיני הונאה. השפתי כהן על השולחן ערוך (רכז,יד) כתב שבדינים הללו באה לידי ביטוי המיוחדות והיופי המוסרי של עם ישראל לעומת המוסר של הגויים. דיני הונאה מגלים את הנורמות המוסריות והחברתיות הגבוהות הנדרשות מאתנו לעומת הנורמות הנוהגות אצל הגויים.

מטרת התורה שתהיה לנו חברה עם אמון, חברה עם אהבה ושיתוף פעולה. גם אם אדם לא מרמה, הוא צריך לשים לב שכאשר הוא מרוויח רווחים, הוא לא ממוטט את העמידה של חברו בעולם, ורדיפת הממון לא מביאה אותו לידי שנאת הבריות.

הגורם העיקרי לשנאה בין אדם לזולתו הוא הכסף. מי שרודף אחרי ההון שונא את העומדים בדרכו. פעמים רבות המתח החברתי שבין בני אדם, סובב סביב עניינים ממוניים כגון תשלומים וחובות, תחרות בין בעלי עסקים ועוד. הכסף הוא המפריד הגדול ביותר בין אוהבים. אנו רואים במציאות שהוא מפריד בין אחים, בין איש לאשתו ובין אדם לקרובי משפחתו. כל הקשרים עלולים להיפרם ולהגיע לידי שנאה, מחמת מריבות על כסף.

הטעם הוא שהכסף מטפס בקלות לראש סדר העדיפויות של האדם ונעשה חשוב יותר מקשריו החברתיים. משפחות שלמות מלוכדות ומגובשות מלאות אהבה ושמחה, התפרקו לגורמים לאחר מותו של ראש המשפחה במאבק על הירושה. לעיתים בניו של הנפטר משקיעים כסף רב באזכרות מפוארות ובשלטי זיכרון על שמו כדי לעשות לו נחת רוח, אולם הנחת העיקרית שמשפחתו שמחה ומגובשת יכלה לעשות, לא מעניינת אותם כיוון שבשביל זה עליהם לוותר אחד לשני על כסף.

צריך לזכור שכאשר מעורב כסף בדיון, על האדם לחשוד את עצמו שהוא לא מבחין באמת המוחלטת ובצדק הטהור ונגיעה אישית מעוורת אותו. צריך להשתחרר מהמחשבה הילדותית שרק אני כאן בעולם, רק אני צריך לצמוח וחוץ מלהרוויח שום דבר מסביב לא מעניין אותי.

לבנות את החברה

 

המטרה צריכה להיות לבנות את החברה, ליישב את העולם ולעזור לבני אדם. אנחנו זקוקים לכסף בשביל שיתאפשר לנו לעסוק בערכים. האושר הגדול ביותר הוא להיות עסוק בחסד, בנתינה, בתורה הקדושה, זה מה שהנשמה שלנו רוצה.

אנחנו הולכים לעבודה כדי לתת מהכישרונות והיכולות שלנו ובשביל שנוכל להתעסק כל היום בנתינה, אנחנו צריכים גם כסף. אנחנו לא הולכים לעבודה בשביל להרוויח. העבודה היא הערך והכסף הוא האמצעי. אנחנו בוחרים את מקום העבודה כדי לתת במקום שהכי משמח אותנו ומוציא לפועל את היכולות שלנו ולא במקום שבו אנחנו הכי מרוויחים. יחד עם החשיבה על הרווחים שלנו, אנחנו צריכים לדאוג שגם הזולת יעמוד על הרגליים.

הרמב"ם כותב שהמעלה הגבוהה ביותר של מצוות צדקה זה לדאוג לזולת לעבודה מכובדת, לקנות אצלו ולדאוג לו לעבודה. אחרי 2000 שנות גלות זכינו לחזור לחיות כעם עם מדינה משלנו.

אולם איזה חברה נבנה כאן? חברה יהודית מוסרית וערכית או חברה אינטרסנטית פרטית חומרנית – זה דבר שתלוי בנו. האנושות כולה נושאת את עיניה לעבר עם ישראל, מתעניינת במה שקורה כאן בנקודה הקטנה שלנו על כדור הארץ. בידינו לבנות עם מוסרי וערכי שיהיה אור לגויים. שנזכה…

שבת שלום.

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אל"מ (מיל') ד"ר רונן איציק

המבצע שלא יצא

טור אורח המבצע שלא יצא אל"מ (מיל') ד"ר רונן איציק על המבצע שלא יצא אל הפועל לשחרור חטופים בשבוע הראשון של המלחמה, ומידור הדרג המדיני

קרא עוד »
סגן ראש הממשלה ושר החוץ לשעבר, דוד לוי ז"ל

דוד לוי הובא למנוחות בבית שאן

נשיא המדינה יצחק (בוז'י) הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שר החקלאות אבי דיכטר וח"כים נוספים ספדו ללוי. גם ילדיו של לוי, חברי הכנסת לשעבר ז'קי לוי ואורלי לוי-אבקסיס, נפרדו בדמעות וספדו לו במילים חמות ומרגשות. ראש עיריית בית שאן, נועם ג'ומעה: "הלך מאיתנו אחד מגדולי האומה"

קרא עוד »
חבר מועצת עיריית מגדל העמק אלי בקסיס

מכבידה את הנטל: עיריית מגדל העמק יוזמת חניה בתשלום בכל העיר

עושק התושבים במגדל העמק: מעיון בהצעת התקציב לשנת 2024, אשר צפוי להידון במועצת העיר ב-19.6, עולה כי העירייה צופה גדילה בהכנסות מקנסות חניה, מכ-616,000 שקלים שנגבו בפועל ב-2023 לכ-1.2 מיליון שקלים בתכנון התקציבי ל-2024, זאת בנוסף לצפי צמיחה בהכנסות העירייה מתשלום בגין חניה מ-250,000 שקלים ל-300,000. עוד הודיע ראש העיר יקי בן חיים על כוונת העירייה לקבוע חניה בתשלום בכל רחבי העיר ולגבות מן התושבים עבור תו חניה עירוני. חבר המועצה אלי בקסיס: "יעקב בן חיים הגיע למסקנה שניתן לעשוק כספית את התושבים והעסקים במגדל העמק". מן העירייה לא נמסרה תגובה עד סגירה הגיליון

קרא עוד »
הציפורים שניצלו מציד לא חוקי של פלסטיני משכם ע"י משטרת ישראל (קרדיט תמונה: משטרת ישראל)

תושב שכם נתפס כשהוא צד ציפורים מוגנות בצפון

תושב שכם שיקבל היתר כניסה מיוחד לישראל לצורך טיפול רפואי לבנו החולה ניצל את ההזדמנות ונתפס על חם בזמן צייד של ציפורים מוגנות. בסיום חקירתו במשטרת מחוז צפון הוגש כנגדו כתב אישום. המשטרה: "משטרת ישראל תפעל בנחישות כנגד פגיעה בבעלי חיים"

קרא עוד »
Scroll to Top